360 - Gilad Kahana
360 - Gilad Kahana
360

360

בזמן העבודה על The Promised Landing לוותה אותי תחושה שאני חייב שמישהו יטפל בי... אבל לא היה ממש מי שיעשה את זה. אז מצאתי עצמי כותב לעצמי מוזיקה לטיפולים, מוזיקה שתטפל בי, שתקשיב לי. ללא מילים, המילים היו כבדות עלי, ונדרשתי לשפה ללא שפה. מגע ללא מגע.

בזמן העבודה על The Promised Landing לוותה אותי תחושה שאני חייב שמישהו יטפל בי... אבל לא היה ממש מי שיעשה את זה. אז מצאתי עצמי כותב לעצמי מוזיקה לטיפולים, מוזיקה שתטפל בי, שתקשיב לי. ללא מילים, המילים היו כבדות עלי, ונדרשתי לשפה ללא שפה. מגע ללא מגע.

© כל הזכויות שמורות לגלעד כהנא.
עיצוב ובניית האתר: טל סולומון ורדי

כל הזכויות שמורות לגלעד כהנא.
עיצוב ובניית האתר: טל סולומון ורדי