TheWalkingMan_Front
TheWalkingMan_Back
The Walking Man - cd

The Walking Man

The Walking Man

היה שלב שלא יכולתי יותר לסבול את חיי – לא את העבודה, לא את האישה, לא את הלהקה, לא את הבית, לא את עצמי. יצאתי מהבית והתחלתי לשוטט, ללא מטרה, הליכה ללא תכלית. בדיעבד זו הייתה אחת התגליות המרעישות של חיי. 

הסתבר לי שכאשר אתה אינך מונחה מטרה, כאשר אתה מנותק מכל אינטרס, תכנית או עלילה, ההשראה מציפה אותך מכיוונים חדשים לחלוטין. אחת התוצאות של גל ההשראה הזה היא האלבום הזה. באלבום מתארחים גבע אלון, רע מוכיח, רם אוריון, אסי בן סימון, יועד ניר, קרולינה ועוד.

היה שלב שלא יכולתי יותר לסבול את חיי – לא את העבודה, לא את האישה, לא את הלהקה, לא את הבית, לא את עצמי. יצאתי מהבית והתחלתי לשוטט, ללא מטרה, הליכה ללא תכלית. בדיעבד זו הייתה אחת התגליות המרעישות של חיי. 

הסתבר לי שכאשר אתה אינך מונחה מטרה, כאשר אתה מנותק מכל אינטרס, תכנית או עלילה, ההשראה מציפה אותך מכיוונים חדשים לחלוטין. אחת התוצאות של גל ההשראה הזה היא האלבום הזה. באלבום מתארחים גבע אלון, רע מוכיח, רם אוריון, אסי בן סימון, יועד ניר, קרולינה ועוד.

© כל הזכויות שמורות לגלעד כהנא.
עיצוב ובניית האתר: טל סולומון ורדי

כל הזכויות שמורות לגלעד כהנא.
עיצוב ובניית האתר: טל סולומון ורדי